Category:LSL Types/pl

From Second Life Wiki
Jump to: navigation, search

Introduction

Typ danych to definicja rodzaju bądź formatu przechowywania informacji przez komputer.

Dla przykładu, typ integer oznacza, że zmienna o takiej definicji (tego 'typu') będzie przechowywała tylko wartości będące liczbami całkowitymi, co dla 32-bitowej reprezentacji oznacza liczby całkowite z zakresu od 0x00000000 do 0xFFFFFFFF (Szesnastkowo)

Przykład

<lsl>integer mojaZmienna = 123;</lsl>

Mutability

Wszystkie typy w LSL są niezmienne (nie mogą być zmutowane przez efekt uboczny). Typ niezmienny jest to typ którego implementacja jest ostateczna. Nie można z tego typu dziedziczyć. variables mogą być zmieniane tylko przez ich nadpisanie.

Pages in category "LSL Types/pl"

The following 3 pages are in this category, out of 3 total.