Say Region Frames Per Second

From Second Life Wiki
Jump to: navigation, search

<lsl> default {

  state_entry()
  {
    llListen(0,"",llGetOwner(),"region fps");
  }
  on_rez(integer code)
  {
    llResetScript();
  }
  listen(integer c,string n,key i,string m)
  {
    float fps = llGetRegionFPS();
    string region = llGetRegionName();
    llSay(0,region + " fps is:" + (string)fps);
    if(fps > 27)
    {
      llSay(0,region + " is running smoothly");
    }
    else if(fps > 15)
    {
      llSay(0,region + " is running slowly");
    }
    else
    {
      llSay(0,"CAUTION: " + region + " is in danger of crashing");
    }
  }

} </lsl>