On rez/pl

From Second Life Wiki
Jump to: navigation, search

Event: on_rez( integer start_param ){ ; }

Wywoływane przez rezowanie obiektu przez Awatara lub Skrypt.

• integer start_param parametr nadany przez skrypt.


start_param jest zawsze 0 kiedy obiekt jest rezowany przez Awatara.
start_param można również sprawdzić za pomocą llGetStartParameter.

Ostrzeżenie/Ciekawostka

  • Jeśli obiekt jest rezowany przez inny obiekt wtedy start_param może być dowolną liczbą.

Przykłady

<lsl>default {

   on_rez(integer start_param)
   {
       // Restartuje skrypt po rezowaniu
       llResetScript(); 
   }

}</lsl>

Zobacz również

Zdarzenia

•  object_rez/pl Wywoływane przez rezowanie obiektu przez Awatara

Funkcje

•  llGetStartParameter/pl
•  llRezObject/pl
•  llRezAtRoot/pl