User:Pedro Oval/Uniform random rotation

From Second Life Wiki
Jump to: navigation, search

Based on a "graphics gem" by Ken Shoemake [1]

rotation UniformRandRot()
{
  // Method from Graphic Gems 3, "Uniform Random Rotations"
  // by Ken Shoemake, p.130
  float r2 = llFrand(1.0);
  float a1 = llFrand(TWO_PI);
  float a2 = llFrand(TWO_PI);
  float r1 = llSqrt(1.0 - r2);
  r2 = llSqrt(r2);
  return <r1*llSin(a1), r1*llCos(a1), r2*llSin(a2), r2*llCos(a2)>;
}