Volunteer - Live Help/he

From Second Life Wiki
Jump to: navigation, search

מתנדבים -תמיכה חיה

LiveHelpMV.jpg

צרט'ר קבוצה

קבוצה זו מופעלת על ידי מנטורים מתנדבים, ומיועדת לתושבים חדשים אשר נמצאים פחות מ 6 חודשים וזקוקים לעזרה. שאלות התושבים יכולות להישאל בערוץ הזה. תמיכתם של המנטורים תלויה לפי זמינותם. בכדי לקבל הזמנה לקבוצה יש לשאול מנטור תמיכה חיה.
חוקים

 • הקבוצה הזאת מיועדת אך ורק בכדי לענות לשאלות שיש לתושבים אשר נמצאים מתחת ל 6 חודשים ו בכדי לתת יעוץ כללי לכולם בעת ובעונה אחת או בצורת " הודעות קבוצה " או בצורת צ'אט הקבוצה .
 • הקבוצה הזאת פתוחה לגמרי למנטורים בלבד ולתושבים חדשים.
 • כל המנטורים יכולים להזמין את התושבים החדשים לקבוצה (שימו לב : יש להזמינם לתפקיד "כולם" אם ניתן או מה שיוגדר לאחר מכן).
 • הבעלים של הקבוצה "יפלטו " את כל החשבונות אשר יעברו את מיכסת 6 החודשים בערך כל חודש (יכול להיות מאד שזה תלוי בנושא של "גודלה של הקבוצה וכן בעיות שיווצרו עם הקבוצה).
 • אם תושב שואל שאלה רק תשובה טובה תסופק בצ'אט הקבוצה , עניינים יותר מסובכים יפתרו בצורה הטובה ביותר בהודעות אישיות עם התושב וזה אומר שאין שיחות או ויכוחים בצ'אט הקבוצה, רק שאלות ותשובות .
 • הצפות והודעות סתם וכן שיחות כלליות ב'צ'אט הקבוצה אינן מותרות .
 • אין היתר ליצור קשר עם לינדן לשם בקשת עזרה/סיוע.
 • כל המנטורים חייבים לציית לסטנדרטים של ה Tao/ToS/CS .

מי שלא ישמור על החוקים הללו מסמן עצמו לסיכוי ל"פליטה " מהקבוצה אם ובלי התראה .

תפקידים זמינים

 • Role name: Everyone- Title: New Resident - (יוכלו רק לדבר בצא'ט הקבוצה לקבל הודעות קבוצה).
 • Role name: Greeter - Title: LH Mentor Greeter'
 • Role name: Greeter Tour Guide - Title: Greeter Tour Guide
 • Role name: Linden - Title: I <3 Volunteers
 • Role name: Second Life Mentor - Title: Live Help Mentor


רק בעלי הקבוצה יוכלו לשנות ולהתאים את התפקידים ואת והתארים למנטורים תמיכה חיה , יש לבחור את התפקיד שמתאים לך בדף עם הפרטים על הקבוצה ובלשונית "כללי "וליצור קשר עם אחד הבעלים במידה והתפקיד "חסר".

רק בעלי הקבוצה יוכלו לשלוח הודעות קבוצה.

כל האחרים חוץ מהתושבים חדשים יוכלו להצביע על הצעות שנשלחות על ידי הבעלים.

אם מאיזשהי סיבה מנטור איבד את התואר מנטור הוא/היא יפלט מהקבוצה.

יש להתייחס לכל תושב בצורה המכובדת ביותר לפי מה שTaoמבקש. אנחנו רוצים ליצור (חווית משתמש טובהׁׂ) NUE.

מנטורים יכולים לבקש להצטרף לקבוצה ממבעלי הקבוצה הללו :Amilie Anatine, Constanza Amsterdam , JoJo Balut, Lisa Lowe ו Lord Sullivan.

לא מאושר על ידי לינדן לאב

הקבוצה הזאת יוסדה על ידי קבוצה של מנטורים. אשר לא אושרה על ידי לינדן לאב.כלומר זאת קבוצה פתוחה אשר היא תוכננה להיות כהוספה ולא כתחליף לתוכנית המתנדבים המנטורים של סקנד לייף.

לא קיבלת תשובה או אתה/את רוצה לדעת יותר  ?

Help Portal מתעדכן באופן שוטף בחדשות האחרונות .