Category:LSL Collision/pl

From Second Life Wiki
< Category:LSL Collision
Revision as of 16:54, 27 March 2013 by Xintar Citron (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Opis

Kolizja jest porostu zdarzeniem, gdzie dwa lub więcej obiektów się zderza ze sobą. LSL ma kilkanaście komend pozwalających kontrolować stany kolizyjne.

Komendy

Collision - Zdarzenie które wywołanie jest gdy obiekt jest w kolizji z danym obiektem.

LlCollisionFilter - Filtr kolizji.

LlCollisionSound - Odtworzenie dźwięku podczas kolizji.

LlCollisionSprite - Zmienia teksturę particle w czasie kolizji.

collision_start - Wywołuje zdarzenie, wtedy gdy obiekt koliduje z obiektem.

collision_end - Wywołuje zdarzenie, wtedy gdy obiekt nie koliduje z obiektem.

Land_collision - Wykrywa kolizje z terenem.

Land_collision_end - Wywołuje zdarzenie, wtedy gdy obiekt przestaje kolidować z ternem.

Land_collision_start - Wywołuje zdarzenie, wtedy gdy obiekt koliduje z terenem.

LlPassCollisions - Kontroluje czy kolizje mają przechodzić przez główny prim tzw. rodzic (root/parent) obiektu czy zlinkowany prim tzw. dziecko (children). Może mięć wartości TRUE oraz FALSE.

LlVolumeDetect - Może mieć dwie wartości - TRUE oraz FALSE, gdy TRUE - przez obiekt mogą przenikać avatary i obiekty.

This category currently contains no pages or media.