SL Apprentice Mentors/sv

From Second Life Wiki
< SL Apprentice Mentors
Revision as of 05:33, 9 June 2008 by Thobias Soderstrom (talk | contribs) (Translation to Swedish)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

  • Second Life-gruppen Apprentice Mentors är till för de som behöver gå igenom introduktionsutbildningen och gå bredvid en färdigutbildad mentor. Det är en introduktionsgrupp som ska hjälpa till med förberedelser och verktyg för att bli en voluntär.

Efter att du bjudits in till Apprentice-gruppen och deltagit i introduktionskursen och bredvidgången kommer du att föras över till Second Lifes mentorprogram.

  • Observera: När du tillhör Apprentice-gruppen, kan du som Apprentice Mentor inte söka till mentorernas Q&A-grupp eller någon form av roll som erbjuds i huvuddelen av Second Lifes mentorgrupp.

Ungefär en gång i kvartalet tas de Apprentice Mentors som inte fullföljt dessa åtaganden bort från Second Lifes Mentor Apprentice-grupp, och måste ansöka till voluntärprogrammet på nytt genom följande länk: http://secondlife.com/community/volunteer.php


Tack för ditt deltagande och intresse i Second Lifes voluntärprogram! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta någon ur VTeam. Du hittar våra öppettider här: Volunteer Specialist Office Hours