Second Life Mentor Coaches/nl

From Second Life Wiki
< Second Life Mentor Coaches
Revision as of 14:01, 3 November 2008 by Lexie Linden (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Out of Date

The volunteer information on this page is now out of date and will be kept for historical purposes. Please do not update information on this page.


Welkom bij deze verkorte vooruitblik op Coaches 2.0! (Aan de ontwikkeling van deze pagina wordt mogelijk nog gewerkt.)

De Second Life Mentor Coach rol is geheel naar keuze beschikbaar binnen de Mentor groep en is perfect geschikt voor Mentoren die onderricht willen geven in een klaslokaal achtige omgeving. Binnen dit programma is de rol van Mentor Coach beschikbaar voor vrijwilligers die, naast het normale vrijwilligers werk, voor hun plezier andere Mentoren helpen in het verbeteren van hun vaardigeheden, mogelijkheden en efficiëntie van vrijwilligerswerk middels het aanbieden van kursussen.

Mentor Coaches Verantwoordelijkheid En Vereisten

De verantwoordelijkheid van een Mentor Coach is om klassen voor andere bewoners te organiseren, speciaal voor nieuwe bewoners, hetgeen kan helpen in het ontwikkelen van een bepaalde vaardigheid of eigenschap bij leerlingen, die kunnen bijdragen beter betrokken of gewend te raken aan Second Life. Klassen worden niet georganiseerd of onderhouden door Linden Lab. De rol van Mentor Coach is geheel optioneel, dus de verantwoordelijkheid en het verzorgen van de klas wordt overgelaten aan de individuele Coaches. Vanaf 1 augustus 2008 moet een Coach minimaal één klas per maand organiseren en rapporteren.

De definitie van een klas in dit verband: Een klas die voor rapportage in aanmerking komt moet een ingeroosterd onderricht gebeuren zijn, beschikbaar voor een groep leerlingen of voor het algemene publiek. Ingeroosterde klassen voor het algemene publiek, die worden gegeven op het Mainland, worden verwerkt in de Event lijst van Second Life Search. Overige klassen van Mentors voor Mentors worden weergegeven in Classes Offered By Mentors.

Het registreren van de aktiviteiten is belangrijk voor het moreel en is tevens een variabele voor het verzorgen van het Coaches programma. Leden die niet voldoen aan het houden van tenminste één (1) klas per maand worden tijdelijk verwijderd uit de Coach rol om de registratie zuiver te houden. Het cumulatieve totaal van Second Life Mentors in de Coaches rol zal hierdoor dus alleen het aantal aktieve Coaches weergeven. Het verwijderd worden uit de Coaches rol heeft dus niets van doen met uw kwaliteiten of het er van weerhouden u opnieuw aan de melden voor de rol indien u daar gereed voor bent. En het is zeker niet bedoeld om u er van te weerhouden in de toekomst opnieuw klassen te organiseren.

Bestaande Coaches zijn onder andere voorwaarden aangenomen, zoals bepaald in het derde kwartaal van 2007. Echter, aangezien de vereisten zijn veranderd over het laatste jaar, dienen alle Coaches nu aan de nieuwe vereisten te voldoen. Vragen over dit onderwerp dienen aan het VTeam gesteld te worden. Een vergadering over alle veranderingen is gehouden in juli 2008. Verdere informatie over de richtlijnen en hoe een klas te rapporteren worden onderstaand beschreven.


Belangrijke Richtlijnen Voor Het Geven Van Klassen

 • Zoals met elke Second Life Mentor aktiviteit is de Tao van Vrijwilligers, de TOS en Community Standaard van toepassing.
 • Aan het begin van uw klas dient u duidelijk te verklaren dat uw mening of methoden niet noodzakelijkerwijs door Linden Lab ondersteund worden.
 • Klassen moeten PG zijn.
 • Klassen zouden geen L$ prikkels of prijzen mogen bieden. Tevens moeten klassen ook vrij blijven van reklame. Klassen zijn niet bedoeld om er commercieel of financieel voordeel uit te halen.
 • Indien u uw klassen op Linden of publiek land geeft, wees er dan zeker van dat u uw eigendommen na de klas opruimt. Dit geldt ook voor bezoekerstellers!


Hoe Uw Klas In Te Plannen

 • Klassen op het Mainland moeten ingeroosterd worden als een Event in de Education catagorie. Voor informatie over het inplannen van Events, zie hier.
 • Het eerste recht op het gebruik van gedeeld Mainland is gebaseerd op het rooster zoals vermeld in de Mainland Mentor Coaches Class Schedule Wiki pagina. Het is bijvoorbeeld prima om een klas te houden in Tenara op dezelfde dag als gepland in de Events lijst. Maar wees er zeker van Mainland Mentor Coaches Class Schedule te controleren of de ruimte al niet is gereserveerd op de gegeven tijd. De eerste die de klas publiceerde op Mainland Mentor Coaches Class Schedule heeft het recht op het eerste gebruik van de ruimte.
 • Indien u specifiek een klas houd voor Mentors op SLVEC, kunt u deze desgewenst ook inplannen op Classes Offered By Mentors.
 • Een leuke insteek zou zijn als de materialen voor de kursussen op een wiki pagina voor mede bewoners of andere vrijwilligers beschikbaar zouden zijn tijdens en na een klas, doch dit is geen verplichting. Het wijzigen van de Wiki kan de eerste keer wat moeilijk lijken, maar het is eigenlijk relatief eenvoudig als u er wat inzicht in krijgt. Neem desgewenst contact op met een Mentor Scribe of kijk eens op de Quickie Wiki Intro en Help:Contents pagina's om hiermee te beginnen.
 • Wilt u deelnemen aan speciale Coach georganiseerde gebeurens en programma's? Kijk dan op de Mentor-Managed Event Organizing pagina voor manieren om dit met andere Coaches te organiseren en voor een lijst van mogelijkheden.


Klas Organisatie Informatie

 • Voelt u zich alstublieft vrij om uzelf als Second Life Mentor voor te stellen tijdens deze gebeurens. Dat is een prima manier om onze collectieve bijdragen te promoten bij het algemene publiek.
 • Overtuig uzelf er van, dat de geactiveerde groep (tag) één van de officiële Second Life Mentor rollen is.
 • Eventuele conflicten ontstaan door de Second Life Mentor Coach georganiseerde klassen dienen op een vredenlievende manier tussen bewoner en bewoner afgehandeld te worden met TOS overeenkomende oplossing. Gebruik indien nodig het Abuse Report systeem of de Support pagina's op secondlife.com. Het VTeam heeft geen mogelijkheden te reageren op vervelende situaties tijdens deze gebeurens. In sommige gevallen kan het een uitdaging zijn. Geef les als het u schikt en alleen als u zich goed voelt. Hint: Zoek een manier om het aan het begin van het gebeuren uit te leggen!
 • Klas management (aantal deelnemers/geboden lesmateriaal) is geheel te bepalen door de lesgever. Goede docenten weten echter dat verbeteringen aan het lesgeven een continu proces is. Streef er naar te verbeteren en uit te blinken!
 • Veel Coaches vinden het leuk om als mede docent op te treden. DIT IS PRIMA! Echter, de Coach die de rapportage indiend (zie Rapportage Van De Klas onderstaand) zal de klas op zijn of haar naam hebben. Als u geregeld als mede docent optreedt, raden wij u dringend aan om wisselend de rapportages in te dienen, zodat uw aandeel ook minstens één keer per maand vastgelegd wordt. Alleen de naam van de indiener van de rapportage wordt vastgelegd en niet de mede docenten, dus wissel geregeld!


Mogelijke Klas Lokaties

Tenera Volunteer HQ

Tenera Area 1 Tenera Area 2 Tenera Area 3

Oak Grove Stage

Lime Stage


U Mag Klassen Organiseren Op Uw Land Indien Het Land Aan De Volgende Voorwaarden Voldoet

 • De klas en het land moeten PG zijn.
 • Het land mag niet commercieel zijn.
 • Het moet advertentie vrij zijn.
 • Klassen mogen niet in winkels of winkelcentra gehouden worden!


Voorstellen Voor Klassen In Kwartaal 3 2008

 • User Interface basiskennis
 • Search basiskennis
 • Hoe gemeenschappen en projecten te vinden en daarin deel te nemen
 • Reizen in Second Life

De belangrijkste aandacht in kwartaal 3 2008 gaat uit naar het helpen van de allernieuwste bewoners. Extra goed dus voor onderwerpen die hierop gericht zijn, maar laat u zich hierdoor niet beperken!


Rapportage Van De Klas

 • Coaches dienen een notecard te maken met daarop hun naam, de titel (van de klas), datum, tijd van het gebeuren en optioneel hoeveel belangstellenden er waren. INDIEN UW KLAS GEEN BELANGSTELLENDEN HAD: Wees er dan zeker van in uw rapport de methode op te nemen hoe u het gebeuren heeft ingeroosterd. Deze informatie kan dan als metrische informatie gebruikt worden voor verbeterde inplannings methodieken en het assisteren om een verbeterde belangstelling te krijgen. De notecard dient ingeleverd te worden in de Coach Class Kiosk op SLVEC, tegenover het Orientatie klaslokaal, in dezelfde doos als voor Vouchers. Indien u tellingen indiend van aanwezigen in uw klassen, staat het u vrij aan het einde van de maand een VTeam lid te vragen naar het lopende totaal van bewoners die u persoonlijk geholpen heeft!
 • Indien u en notecard met de bovenstaande gegevens indiend, hartelijk dank! U behoud dan uw groeps rol voor de rest van de maand en u helpt ons aktiviteiten in het programma bij te houden. De doos in de kiosk zal u direkt laten weten of uw notecard is ontvangen. Het VTeam zal een lopend totaal bijhouden van het aantal klassen dat u heeft georganiseerd in de gegeven maand. Indien u vragen heeft over het aantal gehouden klassen of aantallen aanwezigen die u geholpen heeft, neem dan gerust kontakt op met een VTeam lid.
 • Orientation Coaches: Om in deze rol te blijven, hoeft u geen aparte Coach klassen te houden. Orientatie sessies dienen voor het bijhouden van de statistieken. Indien u de presentielijst van uw orientatie sessie via email indiend, wordt dit reeds geregistreerd. U hoeft dus geen notecard in te dienen in de Coach Class doos.
 • Mede docentschap herrinnering: MEDE DOCENTSCHAP IS PRIMA! Echter alleen de Coach die de rapportage indiend zal als docent worden geregistreerd. Indien u vaak mede doceert, raden wij u sterk aan om steeds te wisselen, zodat u ook uw aandeel krijgt in de rapportages en uw Coach status behouden blijft.


Second Life Mentor Coach 2.0 Aanmelden:

Mentors Teaching Mentors Sign Up (alleen in het engels beschikbaar)


Hoe Vrijwillig Deze Rol Te Verlaten?

Het verlaten van de Mentor Coach rol en terug te keren naar de Everybody rol kan worden geregeld middels het contact zoeken met een VTeam lid tijdens hun kantooruren, welke hier Volunteer Specialist Office Hours te vinden zijn. (Opmerking: Of dus nu gewoon maximaal een maand te wachten).