Inventory loss/sv

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search

Inventory window - show Coalesce and non-coalesce objects.png

Se även:


Den här sidan innehåller en komplett lista över de steg som man som användare kan ta för att återfå innehåll som saknas och är återställningbart. Stegen är indelande efter olika bokstäver, där varje bokstav motsvarar typen av förlust som uppstått. I den svenska översättningen sätts de engelska originaluttrycken inom parantes, om dessa skiljer sig från de svenska termerna.

VANLIGA LÖSNINGAR

Rensa Second Lifes cache

Second Life använder hårddiskutrymme på din dator för att lagra data, bland annat en lista över saker du har i din innehållskatalog (Inventory). Om cachen blir skadad eller om din Viewer inte laddade in hela din innehållskatalog, kan saker felaktigt verka försvunna. I många fall är dina objekt inte borta och kommer att komma tillbaka när du rensat cachen i Second Life:

 1. Gå till Edit > Preferences på menyraden
 2. Klicka på fliken Network
 3. Klicka på knappen Clear Cache
 4. Avsluta Second Life
 5. Logga in i Second Life
 6. Vänta i fem minuter; Second Life behöver ladda om mycket av den information som tidigare fanns i cachen.
Preferences window - Network tab.png

Felmeddelandet Object Missing From Database

Om du får felmeddelandet "Object Missing From Database" (objekt saknas i databasen) när du rezzar ett objekt från din innehållskatalog så känner systemet ibland av felet och åtgärdar det automatiskt. Men för att se om Second Life kunnat återställa dina objekt måste du vänte en timme, rensa cachen (beskrivs i Rensa Second Lifes cache), logga ut och sedan logga in igen och titta i innehållskatalogen (inventory) för att se om objektet återställts.

Object is missing from database.png


Problem med regioner

I den region du befinner dig kan tekniska problem uppstå, speciellt i högtrafikerade områden. Detta kan hindra dig från att visa (rez) saker från din innehållskatalog (Inventory). Om du inte kan förflytta dig till en annan region, avsluta Second Life och logga in på en annan region:

 1. Gå till Edit > Preferences på menyraden
 2. Klicka på fliken General
 3. Aktivera alternativet Show Start Location on Login Screen (Visa startplats på loginskärmen)
 4. Avsluta Second Life
 5. Starta Second Life, men anslut inte ännu
 6. Skriv in Sandbox Newcomb, eller något annat regionnamn du känner till, i fältet Start Location
 7. Klicka på Connect (Anslut)

Försök att hitta en region med lite trafik och relativt få objekt - sådana regioner utsätts för mindre påfrestningar, och det är mindre troligt att du får problem som till exempel att saker i din innehållskatalog (Inventory) försvinner.

Login screen, Sandbox Newcomb.png

TILL SYNES FÖRLORADE OBJEKT

Ibland kan det verka som att saker in din innehållskatalog (Inventory) har försvunnit, på grund av utomstående problem som förhindrar att Second Life kan visa innehållskatalogen ordentligt. Kom ihåg: vanliga lösningar och sökteknik löser ofta de fall där objekt till synes försvunnit!

Anslutningsproblem

En instabil internetanslutning kan leda till att objekt tycks försvunna i Second Life. Hög packet loss kan göra att din innehållskatalog (Inventory) inte kan hämta en komplett lista över objekten från Second Lifes servrar. Av just den här anledningen stöds inte trådlösa anslutningar eller satellitanslutningar, och andra typer av anslutningar kan också ge liknande resultat.

Den kan vara ett tillfälligt problem med Second Life eller din internetanslutning. Om listan över dina saker vanligvis laddas som den ska brukar tillfälliga objektförluster försvinna inom 24 timmar. Se även till att rensa ditt cacheminne som det beskrivs i Rensa Second Lifes cache, logga ut och logga sedan in igen och titta i din innehållskatalog (Inventory) för att föremålet dykt upp igen.

Objekträknaren

Objekträknaren i innehållskatalogen (Inventory) stämmer inte alltid till 100%. Den visar antalet objekt som laddats ned till mjukvaran (Viewer). Detta innebär alltså att även om antalet på räknaren ökar eller minskar, så betyder det inte att du faktiskt fått eller förlorat några saker. Om du märker att antalet har sjunkit markant och att mjukvaran slutat att hämta dina saker, försök att rensa cachen, logga ut och logga sedan in igen. Kolla nu om dina saker har kommit tillbaka.

Inventory Item Count.png

SÖKTEKNIK

Försvann sakerna efter att de returnerats?

Funktionen Coalesce kan skapa förvirring då den får det att se ut som att saker försvunnit istället för att returnerats till dig. När fler än en sak returneras, slås de samman till ett enda objekt. Detta hamnar sedan i din innehållskatalog (Inventory), i foldern Lost and Found. Detta uppstår när du eller ägaren av en landyta returnerar objekt till dess ägare. Om landytan ägs av en grupp och du var den tidigare ägaren så kommer du att få det sammanslagna objektet i din Lost and Found-katalog.

VI tar ett exempel: Tänk dig att du har ett vardagsrum. I vardagsrummet finns en TV, soffbord, soffa, matta och en fjärrkontroll. Sen returneras allt av misstag! För att hitta de returnerade objekten letar du igenom din innehållskatalog (Inventory), men efter att ha letat hittar du bara fjärrkontrollen. Vart tog allt det andra vägen? TV:n, soffbordet, soffan och mattan har slagits samman med fjärrkontrollen. Dra helt enkelt fjärrkontrollen från din innehållskatalog (Inventory) till marken, och allt som returnerades ska dyka upp igen.

Trivia: För att representera olika sorters objekt i din innehållskatalog (Inventory) används ikoner. Ikonerna för objekt och sammanslagna objekt är liknande, men olika. Objekt har en ikon som ser ut som en kub, sammanslagna objekt har en ikon som ser ut som en stapel av kuber.

Inventory window - show Coalesce and non-coalesce objects.png

Följ stegen nedan för att hitta objekt som nyligen slagits samman och returnerats till din innehållskatalog (Inventory):

 • Klicka på knappen Inventory
 • I Inventory-fönstret, gå till Sort > By Date (Sortera > Efter datum)
 • Hitta katalogen Lost and Found
 • Gå igenom listan av objekt från början till slut, och dr varje objekt till marken tills du hittar de saknade objekten. Alternativt kan du leta efter sammanslagna objekt med samma eller liknande datum som när du förlorade objekten.

Innehållsfilter

Filterpanelen i ditt Inventory-fönster innehåller en lista över olika innehållstyper. To learn how to use the Filters panel, follow the steps below:

 • Click the Inventory button
 • Inside the Inventory window, choose File > Reset Filters
 • Choose File > Show Filters
Inventory window - File menu - highlight relevant menu items - Show Filters.png

Here, we make adjustments so that we only view Objects in the search results:

 • Click the None button to turn off all filtering type options
 • Go back and turn on the Objects option
Filters panel - hilight Objects option.png

To view objects placed into your inventory within the last 7 days:

 • Enter "7" into Days Ago
 • Press the Enter key
Filters panel - Days ago.png

To find your own filtering style, experiment with the options in the Filters panel. If you ever need to reset all options back to their defaults, simply go to File > Reset Filters.

Inventory Window - File Menu - Reset Filters.png

OTHER TIPS & TRICKS

No Copy Objects

No Copy objects will be deleted from your inventory when rezzed or transferred to another Resident. Unlike Copy objects where a copy will remain in your inventory.

(no copy) item.png

Recent Items

The Inventory Window Recent Items allows you to see objects that have been received or edited since the last time you logged off. This is useful for finding objects.

Recent Items.png

Use the Mini-Map to locate your objects

The Mini-Map can be a useful tool to help you locate objects inworld. To activate the Mini-Map, click the Mini-Map button at the bottom of the screen.

Can I resize the Mini-Map?

 • Yes. Click and drag the mouse at the bottom-right corner to the Mini-Map window.

Can I zoom in on the Mini-Map?

 • Yes. Right-click the Mini-Map window and choose Zoom Close. The Mini-Map's default is Zoom Medium. You can also use your mouse wheel to control zoom on the Mini-Map.

What do the different colors mean?

 • Cyan (light blue) represents your objects
 • Pink represents objects deeded to a group of which you are a member
 • Gray represents objects that belong to other Residents
Mini map.png

Select Only My Objects

The Tools menu has a useful option that allows you to select only objects that are owned by you. This can help locate all your objects in the immediate area; they may be hidden by other Resident's objects.

 • Go to Tools > Select Only My Objects on the menu bar
 • Go to Tools > Select Tool > Edit on the menu bar

Now that the Edit tool is activated, click-and-drag your mouse to make a selection. The only objects to highlight will be yours, possibly revealing the object you were unable to see before.

Tools menu select only my objects.png

Locate items lost underground

Objects may be lost underground as the result of an editing mistake or by changes in the terrain. The following steps provide instructions to help locate objects that may be stuck underground.

 • First, hide the ground in Second Life: Activate the Client menu on the menu bar by pressing Ctrl+Alt+D. Then, choose Client > Rendering > Type > Surface Patch.
 • Press Esc a couple times to deactivate any open windows and close the chat box
 • Hold down the Alt key and press Page Up or Page Down. This allows you to rotate your camera, locating any of your objects that may be buried underground.
Client menu hide surfacepatch.png

Invisible objects

It may be impossible to see some objects if they are invisible. The Highlight Transparent feature allows you to view invisible objects. Transparent objects will turn translucent red once this feature has been enabled.

 • Go to View > Highlight Transparent on the menu bar
View menu highlight transparent.png

Beacons

Often, object you are looking for may contain a script. Beacons make it easy to locate any objects that contain a script.

 • Go to View > Beacons > Scripted Objects on the menu bar

If the beacons don't appear to be working, make sure the Render Beacons option is enabled. This draws crosshairs over any beacons, making them easier to locate.

 • Go to View > Beacons > Render Beacons on the menu bar
View menu show beacons.png

There is an option in Preferences that increases the line width used for beacons, making them easier to view. This is especially useful when Second Life is displayed at a high resolution.

 • Go to Edit > Preferences on the menu bar
 • Click the Adv. Graphics tab
 • Enter "2", or another value, into Debug Beacon Line Width
 • Click OK

Request a replacement

Many vendors understand that items may be lost by accident or as the result of an unfortunate circumstance. If recovery efforts fail, contact the vendor and request a replacement.

How many items are in your inventory?

Keeping your inventory tidy is always a good idea. If your inventory has more than 10,000 items, the list of items in your Inventory may fail to load in a timely fashion. To make sure your inventory loads quickly and properly, go through the list of items in your inventory and remove any items no longer needed.

COMMON CAUSES OF INVENTORY LOSS

Inventory offers declined while in Busy Mode

Any inventory offers to your avatar while in Busy Mode are automatically declined. To locate items that have been declined, search your Trash folder; all declined inventory offers go to your Trash.

Is a friend allowed to modify your objects?

Friends who have modify rights to your objects can move them around, possibly to a location where someone may return or delete them. Modify rights also allow friends to take copies of objects that are transferable. When a friend with modify rights tries to copy an object that can't be copied but is transferable, they take ownership of the object.

Land owned by a Resident

A Resident who owns a parcel of land can return or delete any objects placed onto their land. Second Life sends notifications when objects are returned, but not for objects that have been deleted.

Land deeded to a group

Any group member with the ability to return objects can return or delete objects placed on group-owned land. Typically, Owners and Officers of a group have this ability.

Second Life sends notifications when objects are returned, but not for objects that have been deleted.

Shared or deeded to group

Any object that is shared or deeded to group can be manipulated or possibly taken by group members with the "Manipulate (move, copy, modify) group-owned objects" ability. Typically, Owners and Officers of a group have this ability.

Shared or deeded objects may have been taken or moved to another location and later returned or deleted.

Group abilities manipulate.png

Private Regions

Any objects located on a Private Region (a Region owned by a Resident) can be returned by the Region owner or an Estate Manager. Second Life sends notifications when objects are returned.

Autoreturn

Any objects not owned by the land owner, or not set to the group to which the land is deeded, will be returned after a set time limit if autoreturn is enabled.

Decrease in available prims

The number of primitives a land parcel supports is calculated by the total square meters of land owned by a resident or group in a Region. If the total square meters of land decreases, the parcel may no longer support the primitives on the land, resulting in the return of any excess objects.

Example: John Doe owns two parcels of land in a region. Each parcel of land is 512 square meters. The total square meters of land owned by John Doe is 1024 square meters. Normally, 512 square meters of land supports 117 primitives and 1024 square meters of land 234 primitives. John Doe can place all 234 primitives on one of his parcels. However, if John Doe deeds one of these parcels to a group or sells it to another resident, the existing parcel will only support 117 primitives. Any extra primitives will be returned.

Inventory accidentally placed into an object

Items may have been accidentally dragged from your Inventory window and placed into an object.

Items like notecards and sounds cannot be rezzed inworld. If you drag them from the Inventory window onto an inworld object, they will be placed into that object. An object can be placed into an inworld object if the CTRL key is pressed while dragging an object from the Inventory window onto the inworld object.

To see the contents of an inworld object, and possibly locate any inventory accidentally placed into it, right click the object and choose Edit. Then, in the Edit window, click the Contents tab.

Items accidentally given to another avatar

It is possible your items may have been given to another Resident by mistake. There are two ways this can happen: If the items are dragged from your Inventory window onto an avatar inworld, or if the items are dragged from your Inventory window onto someone else's profile window.

USING THE BETA GRID TO RECOVER LOST INVENTORY

If your account is enabled for using the Beta Grid (learn more here), then if you realize that you have missing inventory, you can try this tip. Follow the steps below as soon as possible:

1. If you do not yet have it installed, install the latest Beta Client.

2. Login to the Beta Grid and find a quiet place where no one will annoy you while you are trying to solve a problem.

DO NOT REZ ANYTHING WHILE ON THE BETA GRID. GO INTO BUSY MODE IMMEDIATELY. DO NOT ACCEPT ITEMS, DO NOT DELETE ITEMS, DO NOT PASS OR RENAME ITEMS.

3. Open your inventory, type in a search term and allow your inventory to populate.

4. Got your goods back? Awesome! Quit the Beta client, login to the Main Grid and do the same thing. Once you have retrieved your items on the Main Grid and your inventory has fully populated, logout and cache that stuff.

5. Log back into the Main Grid, recheck inventory, smile a lot, raise Hell as usual.

This technique has been proven to work more than half the time so it may save your hide. Please bear in mind that you should only expect positive results if you attempt this workaround as soon as possible upon discovery of your missing items. I am not guaranteeing that you will be able to recover your items but having at least a chance at doing so is much better than no chance at all. I hope this helps some of the residents that fall victim to this issue.

ACTUAL INVENTORY LOSS

Inventory never received

A malfunction or region issues may cause a scripted vendor to fail to deliver purchased items. Unfortunately, there is nothing Second Life Support can do to help recover items that were never received.

Contact the Resident that sold the items, and explain that you never received your purchase. If you are unsure who to contact, you may look at your transaction history:

Loss of objects as the result of a Region crash

Recently rezzed objects that are missing after a Region crash have likely been lost. A Region rolls back to a previously saved state when it recovers from a crash. Sadly, anything lost as the result of a Region crash cannot be recovered.

SUPPORT

The steps above can often recover inventory that appeared lost. If you are a Premium or Concierge Resident, you may also file a support ticket by going here and then logging into the Support Portal. Please be aware that we cannot generally recover lost inventory. However, having the details of your inventory loss can help us correlate our statistics and lead us to the root causes of inventory loss more quickly. Please be sure to include the following information in the support ticket:

 • What were you doing when your inventory item(s) were lost?
 1. [ ] Nothing, items disappeared from my inventory and item count is lower.
 2. [ ] Items were auto-returned from parcel but I never received them.
 3. [ ] Item was purchased from a vendor but I never received it.
 4. [ ] Item was taken from land INTO my inventory when it disappeared.
 5. [ ] Item was being taken OUT of inventory (rezzing into world) when it disappeared.
 6. [ ] Item was given TO another avatar who never received it.
 7. [ ] Item was being received FROM another avatar but I never received it.
 8. [ ] I was wearing the an item/attachment when it disappeared.
 9. [ ] I was attaching or detaching an item/attachment when it disappeared.
 10. [ ] The item was sitting on my land when it disappeared.
 11. [ ] Other, please describe.
 • How many items did you lose?
 • What were the names of the items? Just list the top 3 using their exact names if possible.
 • How many items do you have in your inventory now? Bring up the inventory window and look at the top of the window. If not visible then click on the "Recent Items" tab to see.
 • Did folders disappear and if so what were their names?
 • When did this happen (using Linden World Date/Time)?
 • What region did this occur in?
 • Were anything happening shortly prior or when you lost your items including:
 1. [ ] Lots of lag
 2. [ ] Viewer crash
 3. [ ] Region Crash
 4. [ ] Manual region rollback
 5. [ ] Rolling restart
 6. [ ] Second Life Grid problems
 7. [ ] Teleporting
 8. [ ] Region crossing
 9. [ ] Other, please describe
 • What type of item was this?
 1. [ ] Scripted object
 2. [ ] Non-scripted object
 3. [ ] Clothing
 4. [ ] Gesture
 5. [ ] Texture or image
 6. [ ] Script
 7. [ ] Animation
 8. [ ] Landmark
 9. [ ] Notecard
 10. [ ] Bodypart
 11. [ ] Sound

Please be sure to update the support ticket if you find the item.