10 Prawd o świecie elektronicznym

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search

  1. Świat elektroniczny jest alternatywną rzeczywistością w stosunku do świata fizycznego.
  2. Świat elektroniczny jest światem człowieka, zdolnym przyjąć wnoszone tam człowieczeństwo, zawiera ludzkie emocje i uczucia oraz wartości duchowe.
  3. Świat elektroniczny to rzeczywistość dla przemieszczenia wszelkiej aktywności życiowej człowieka, jest źródłem autokracji i kreacji, własnych poszukiwań i ekspresji.
  4. Świat elektroniczny jest źródłem możliwości odmiennych od znajdowanych w świecie fizycznym.
  5. Świat elektroniczny może być przedmiotem wyborów egzystencjalnych, ludzkich decyzji dotyczących rzeczywistości, w której ludzie pragną przeżywać swoje życie.
  6. Świat elektroniczny jest immaterialny, posiada przestrzeń odmienną od świata fizycznego.
  7. Świat elektroniczny powiększa swoje możliwości wraz z rozwojem technologii.
  8. Świat elektroniczny ewoluuje szybciej niż świat fizyczny, wpływając na ewolucję człowieka.
  9. Świat elektroniczny nie jest symulacją i nie ma w nim miejsca na symulację.
  10. Świat elektroniczny to rzeczywistość, gra pozostaje w świecie fizycznym.