Help Island for Volunteers/he

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search

מהו אי העזרה (HI)

אי העזרה הוא מקום המתווך בין הרשת המרכזית לבין אי האוריינטציה. תושבים חדשים המגיעים מאיי האוריינטציה מוצאים מתנדבים חיים אשר המוכנים לעזור וללמד אותם את כל מה שהם רוצים לדעת על סקונד לייף .(ׁSLׁ) אי העזרה אינו מסתמך על מערכת לימודית מתוכנתת מעבר ל כמה כרטיסי מידע ישירים בנייה ו שעורים פרטיים מתוכנתים.לב ליבו של המתקן נבנה ומנוהל על ידי Jeska Linden וכן Brian Linden וJeska.מוכנה לשמוע הצעות לשיפור ומשוב לאי מייל שלה. כל השאר זאת ההשקעה של המתנדבים.


התושבים החדשים ואיי האוריינטציה/התמצאות

ישנה כמות מרובה שלאיי אוריינטציה (התמצאות)כמו כן של איי עזרה . אי התמצאות ציבורי ו אי עזרה ציבורי זמינים לכל התושבים

הסביבה

אי העזרה (HI)הוא מקום שקט יחסית.בפינה הצפון מזרחית יש ארגז חול,בפינה הדרום מזרחית יש חנות עם דברים בחינם (Freebie), בית לדוגמא באיזור צפוני מערבי ו איזור ללימוד ובנייה עצמית בצד המערבי. החזרה אוטומטית מופעלת כאן בצורה של הגבלת זמן מוגדרת בהתאם למיקום. בבקשה תהיה בטוח שניקית אחריך לאחר שסיימת לבנות מה שרצית.


ארגז חול

בבקשה נקו אחריכם לאחר שסיימתם ותוודאו שהדברים שלכם לא חוסמים את מרכז הארגז חול.מכירת מוצרים ומוצרי חינם לא מותרים כאן.

מוצרי חינם (Freebies)

מוצרי חינם ומוצרים שניתנים להעתקה לאי העזרה צריכים להינתן ל Amber Linden .המוצר חייב להיות ניתן להעתקה שינוי והעברה כמו כן אתה זקוק לאישור מהיוצר שתוכל להפיץ אותם באי העזרה. מוצרי חינם וקופסאות שניתנות להעתקה באיזור הארגז חול שימצאו יוסרו. מותר לכם עדיין לתת לתושבים חדשים מוצרי חינם אבל זה כבר נתון לשיקולכם.