How to link prims/nl

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search

Help: Kopiëren en linken (koppelen) van prims.

  1. Druk op Control+4 of de Build-knop om het Build (creëren/bouwen) venster te openen. De cursor veranderd nu in een toverstafje.
  2. Selecteer een prim vorm vanuit het grafische menu en klick met de het toverstafje op de plek waar U een prim wilt creëren. Het Build menu zal nu veranderen naar Edit (wijzigings) modus en de markeringen voor de assen worden nu zichtbaar.
  3. Om een prim te kopiëren houdt U de Shift-toets ingedrukt en klikt U vervolgens op een pijltje (of driehoekje => Grid) op één van de assen. Sleep vervolgens het aangrijpingspunt opzij (linker muisknop en Shift vasthouden) en U zult een kopie van de prim krijgen.
  4. Om prims te linken (koppelen), (houdt eventueel de Shift-toets vast en) selecteer een prim.
  5. Terwijl U de Shift-toets ingedrukt houdt, klikt U op een tweede prim.
  6. Druk vervolgens op Control+L (Menu: Tools > Link). Nu zijn de twee objecten gelinked en kunt U ze behandelen als één prim. (Merk op, dat de laatst geselecteerde prim geel van kleur is. Dit is de zogenaamde Root-prim.)

U kunt een gelinkte set prims een eigen naam geven, kopiëren of ze terugnemen in de Inventory.

Opmerking: een Coalesce set (samengevoegde set) in uw Inventory is geen Linkset! Maar een Coalesce set kan wel linksets bevatten. Een dergelijk set is te herkennen aan een icoon in uw Inventory, dat bestaat uit allemaal kleine kubussen. U kunt maximaal 256 prims linken in een Linkset. Hierbij is de onderlinge afstand van de prims bepalend. Een Coalesce set is soms handig om objecten terug te nemen in de Inventory, als het linken niet lukt.

Ter informatie: Met Control+Shitft+L (Menu: Tools > Unlink) is het mogelijk om het object te unlinken.


Contributor

Pituca Chang