How to retrieve coalesced items/nl

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search

Hoe "Kwijtgeraakte Inventory objecten" terug te vinden vanwege de recentelijk toegevoegde nieuwe Samenvoeg (Coalesce) optie?

In de recente releases, hebben we een nieuwe optie ingebouwd om de belasting op onze database te verminderen als bewoners objecten van het land retourneren. Net als eerder kunnen kwijtgeraakte objecten worden teruggevonden in de "Verloren & Gevonden" folder (Lost & Found), maar er is een verschil in de weergave. Als objecten worden geretourneerd, dan worden ze samengevoegd in één of meer gevonden objecten.


Hoe Werkt Het?

De manier waarop het werkt is dat het systeem willekeurig één van de geretourneerde objecten kiest waarmee de rest wordt gebundeld/samengevoegd. In het engels wordt dit Coalesce genoemd. Dit ene object is dus eigenlijk de combinatie van alle geretourneerde objecten van een bepaald gebied. Als U dit object vanuit de Lost & Found folder weer in de wereld brengt (rezzed), zullen alle samengevoegde objecten weer in dezelfde positie verschijnen, zoals ze geplaatst waren tijdens het retourneren. Als U echter objecten uit verschillende gebieden in een sim geretourneerd krijgt, kunt U meerdere gebundelde objecten terug krijgen in uw Lost & Found folder. Nogmaals, elk van deze objecten zullen bundels bevatten met de rest van uw items. Dit zal alleen gebeuren als meerdere objecten tegelijkertijd vanaf dezelfde plaats of regio op hetzelfde moment worden geretourneerd.


Scenario

Een bewoner huurt land van een landeigenaar. De bewoner heeft de volgende objecten op het land:

 1. Huis
 2. Keuken
 3. Tafel
 4. Stoel
 5. Vork
 6. Object

De bewoner besluit te verhuizen en vraagt de landeigenaar om de objecten te retourneren. De landeigenaar retourneerd vervolgens alle objecten tegelijk.

Vanwege de samenvoeg optie (Coalesce feature) zullen al deze objecten worden versmolten tot één object en worden geretourneerd naar de inventory van de bewoner. Dit object zou nu Huis, Keuken, Tafel, Stoel, Vork of Object kunnen heten.


Items terugvinden

Hierbij een goede manier om uw geretourneerde items terug te vinden middels het gebruik van de inventory gereedschappen:

 • Open uw Inventory
 • Selecteer de Recent Items tab
 • In uw Inventory menu, klik met de linker muisknop op File, dan Show Filters
 • Als het Recent Items tab/venster opent, pas dan Hours Ago (aantal uur geleden) en Days Ago (aantal dagen geleden) zodanig aan, overeenkomend met de tijd dat uw objecten vanaf het land werden geretourneerd.
 • Deselecteer alle catagoriën, behalve Objects
 • Untick all categories except OBJECTS
 • In uw Inventory menu, klik op SORT, selecteer DATE
 • In your Inventory toolbar, left-click on SORT, select DATE
 • Ga naar een stuk land waar afdoende primgebruik beschikbaar is en zet (rezz) al uw samengevoegde objecten terug (doe dit in een sim waar het niet vertraagd (laggy) is. Anders loopt U het risico al uw objecten kwijt te raken als de sim vastloopt (crashed) of bij een sim status terugrol actie (sim rollback). Indien U een sandbox kiest, zoek er dan eentje uit die niet te druk en voldoende snel is.)
 • Go to a parcel where you have enough prim usage to rez all your coalesced objects (do it in a sim where it's not laggy or you could risk losing all your items if the sim should crash due to a sim rollback. If you go to a sandbox, select one that's not busy or laggy!)
 • Plaats de objecten terug in de wereld vanuit uw Lost & Found folder, bovenaan beginnend en stuk voor stuk, volgens de bovenstaande instructies. Als uw items niet verschijnen, overtuig u er dan van of ze ook (allemaal) daadwerkelijk geretourneerd zijn. Als de objecten toegekend waren aan een groep (Deeded), dan zullen ze ALLEEN geretourneerd worden naar diegene die de groep toegekend heeft als de objecten niet kopieerbaar waren (No Copy). Als de aan de groep toegekende objecten wel kopieerbaar waren, dan zullen ze niet worden geretourneerd en verdwijnen ze (Deleted).

Als U bovenstaand allemaal heeft gedaan en U denkt nog steeds geretourneerde objecten kwijt te zijn, stuur dan een Bug report (Menu: Tools > Report Bug) in.

Meer informatie over de samenvoeg optie kan worden gevonden in de SL Knowledgebase: Inventory: How the Coalesce feature works

Original Contributors