Second Life Mentor Q&A/nl

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search
Out of Date

The volunteer information on this page is now out of date and will be kept for historical purposes. Please do not update information on this page.

Second Life Mentor Vraag en Antwoord groep

De Second Life Mentor Q&A groep is een officiële, vrijwillige leer groep. Officiële Mentors kunnen zich hier aanmelden middels het invullen van uw naam. Binnen een week zal er een uitnodiging worden gestuurd. Houdt alstublieft een positie open voor een extra groep.

Attentie: Deze optionele groep is niet beschikbaar voor diegenen in de Mentor Apprentice groep

Aandachtspunt: Dit is een optionele groep en officiële berichten en informatie zullen via de Second Life Mentor groep gepost worden. Verlaat dus niet de vereiste Second Life Mentor hoofdgroep!


Second Life Mentor Q&A Channel Richtlijnen:

  • Gebruik dit channel niet voor gezellige praat. Dat hoort in private IM's thuis. De focus van dit channel zou moeten liggen bij Vragen en Antwoorden.
  • Gebruik de channel voor vragen ten behoeve van het helpen van een resident die hulp nodig heeft.
  • Gebruik de channel om antwoord te geven op een vraag of verwijs in de juiste richting. Een antwoord als 'Ik weet het niet' is niet nodig.
  • Probeer uw vraag zo goed mogelijk te stellen. Probeer bijvoorbeeld uw vraag met zoveel mogelijk details te stellen als redelijk, zodanig dat diegenen die willen helpen niet eerst tal van vragen hoeven te stellen om het te begrijpen. Probeer een ratio van 1:1 van vragen en antwoorden te bewerkstelligen. Eén bericht met een vraag en één bericht met een antwoord, indien mogelijk!
  • Onthoud dat, indien u het chat venster sluit, U geen berichten meer ontvangt totdat U opnieuw inlogged in SL. Gebruik dit bijvoorbeeld als U niet gestoord wilt worden en U geen berichten wilt lezen van deze channel.
  • Gebruik dit channel niet om mentors te verzamelen, vervanging te vinden voor Orientatie eilanden, het zoeken van direkte Linden hulp of andere verzoeken. Dit zou een Vraag en Antwoord groep moeten zijn.
  • De Tao van Vrijwilligers ethiek en gedrag is van toepassing, zoals gewoonlijk!


Consequenties:

  • Een mentor die al meer dan eens is gewaarschuwd voor het overtreden van deze richtlijn kan worden verwijderd uit deze optionele groep.