Talk:Rotation/pl

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search

czy problem http://en.wikipedia.org/wiki/Gimbal_Lock ma polską nazwę? Potrafię to wytłumaczyć matematycznie, ale nie spotkałem się z polskim określeniem.