Volunteer Mailing List Guidelines/nl

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search

Mail Lijst Richtlijn:

De SL VOL Mail Lijst is een officieel communicatiemiddel van het SecondLife Vrijwilligers Programma. De SL Volunteer Mail Lijst is eeen gesloten lijst, alleen voor leden die betrokken zijn bij het Vrijwilligers Programma.

Second Life Mentors en Second Life Apprentice Mentors kunnen hier deelnemen aan deze groepslijst. Toevoeging aan de lijst zal binnen een week of twee na aanvraag geschieden.


Opmerking: Er passeren heel veel emails in deze lijst. Doe uw best de lengte van de totale maillijsten te beperken middels het verwijderen van die delen die geen deel uit maken van uw reactie. Wees er zeker van dat de onderwerpregel identiek is aan hetgene waarop u reageert. Hierdoor blijft uw antwoord in de juiste draad. Dit is ook van groot belang als u reageert op een groot aantal berichten. Uw mede Mentors zullen dat zeer op prijs stellen!

Net als bij andere communicatiemiddelen, de groepen, zijn er richtlijnen voor het gebruik van de Mail Lijst waarvan Mentors op de hoogte dienen te zijn.

  • Respecteer uw mede Mentoren. Wees alstublieft beleefd. De ethiek van de de Tao van Vrijwilligers is hier mede van toepassing.
  • Stuur alstublieft GEEN Spam. Reageer NIET op spamberichten die mogelijk verschijnen in de Mail Lijst. Door hier op te reageren vergroot U het probleem en maakt U tevens zelf deel uit van de spam.
  • De SL VOL Mail Lijst is geen forum and is NIET de plaats voor gezellige praat. Het is een communicatie middel voor Mentor gerelateerde zaken, ofwel bedoeld voor het helpen van bewoners in Second Life.
  • Plaatst U alstublieft wél nuttige informatie of belangrijke vragen.
  • Houding en gedrag zijn van primair belang. De gedachte is om elkaar te helpen met Mentor uitdagingen, niet met persoonlijke kwesties.
  • Opruiende of denigrerende opmerkingen over of gericht aan mede Mentors in deze lijst is niet aanvaardbaar. Alhoewel de mail lijst geen discussie club is, is het wel degelijk toegestaan om zaken door te spreken. Houd daarbij in gedachten, dat een goed debat nooit persoonlijke kritiek zou moeten bevatten.
  • Als leden van het Vrijwilligers Programma, vertegenwoordigd u Second Life en Linden Lab. Denigrerende opmerkingen over Linden Lab, misbruik van groepsbronnen voorzien door Linden Lab (of dat nu in de chat kanalen is, als U uw groepnaam draagt, of in deze Mail Lijst) zijn ongeschikt.


Consequenties:

Van Second Life Vrijwilligers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn met de richtlijnen en deze ook in acht nemen. Indien een Vrijwilliger zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan deze van de SL VOL Mail Lijst worden verwijderd voor een minimum van 30 dagen, na één waarschuwing. Na deze periode van 30 dagen kan de Vrijwilliger zich weer toe laten voegen door contact op te nemen met één van de VTeam leden.