Volunteer Title Activation / Conditions/nl

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vrijwilligers Titel Activering Condities

Bij activatie van de SL Volunteer/Mentor titel, representeert U Linden Lab's Second Life Vrijwilligers Programma. Daarom is het zeer belangrijk om geen activiteiten te ondernemen die in strijd zijn met het belang van dit programma.

Verander in elk geval uw SL Volunteer/Mentor titel naar een andere titel of geen titel als U overgaat tot de volgende activiteiten:

  • Zelf-promotie
  • Protesteren
  • Het beschikbaar stellen van informatie of diensten tegen een vergoeding of voor eigen gewin.
  • Adverteren of promoten van commerciële Landmarks/ondernemingen. (Gelieve ons niet officieel te vertegenwoordigen in wat vaak wordt beschreven als een vrijwillige "persoonlijk assistent bij winkelen"! :)

Dit beleid helpt ons er van te verzekeren dat Linden Lab's vrijwilligers het programma vertegenwoordingen op een ondersteunende en constructieve manier voor het programma als geheel en dat de gestelde doelstellingen behouden blijven. Nogmaals, u bent geheel vrij om aan bovengenoemde activiteiten deel te nemen, zolang u op dat moment maar niet het programma vertegenwoordigd middels het activeren van uw titel.