Float/pl

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search

Dane typu zmiennoprzecinkowego to 32-bitowe liczby w formacie IEEE-754. Jeżeli potrzebujesz miejsc dziesiętnych w swojej liczbie, to musisz użyć typu float. Zakres od 1.175494351E-38 do 3.402823466E+38 Mogą być zapisywane w tzw. notacji naukowej, tj. w postaci 2.6E-5.

Jeżeli funkcja wymaga parametru typu float, a chcemy podać liczbę całkowitą (np. 5), należy dopisać .0 (czyli 5.0) żeby zachować zgodność typu. Jeżeli dzielisz dwie stałe, upewnij się, że są zdefiniowane jako float, bo inaczej rezultat zostanie zaokrąglony. A w ogóle, to policz to na kalkulatorze i oszczędź kilku cykli procesora na serwerze.

Zobacz też

Artykuły