Category:LSL Constants/pl

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search

Opis

Constants - Są to zdefiniowane, stałe wartości których nie da się w żadne sposób zmienić. Zaletą ich używania jest łatwość w czytaniu i uproszczenie pisania samego kodu. Przykładową wartością stałą jest np. I prędkość kosmiczna czy liczba PI.

Komendy

TRUE - 1 - wartość boolowska oznaczająca prawdę.

FALSE - 0 - wartość boolowska oznaczająca fałsz.

DEBUG_CHANNEL - 2147483647 - kanał debugowania - zapisuje do okna błędu skryptu.

PUBLIC_CHANNEL - 0 - kanał publiczny.

OBJECT_UNKNOWN_DETAIL -1 - Zwraca wartość całkowitą, gdy parametr obiektu jest nieznany.

INVENTORY_NONE -1 - zwraca wartość całkowitą, gdy nie znaleziono żadnego przedmiotu.

NULL_KEY - "00000000-0000-0000-0000-000000000000". - brak jakiejkolwiek wartości - zero.

EOF - wskazuje na ostatnia linie w notatniku (notecard), przechowuje trzy puste linie.

PI - 3.141592653 - liczba PI.

TWO PI - 6.283185307 - podwójna liczba PI.

ZERO_ROTATION - <0.0, 0.0, 0.0, 1.0> - wartość zerowej rotacji.

ZERO_VECTOR - <0.0, 0.0, 0.0> - wartość wektora zerowego.

Pages in category "LSL Constants/pl"

This category contains only the following page.