Integer/pl

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search

Integer

Integer to typ danych całkowitoliczbowy w reprezentacji 32-bitowej ze znakiem. Obejmuje zakres od −2,147,483,648 do +2,147,483,647 (0x00000000 do 0xFFFFFFFF szesnastkowo). To są liczby całkowite, jeżeli potrzebujesz liczb rzeczywistych (tzw. zmiennoprzecinkowych) użyj typu float.


Stała DEBUG_CHANNEL maksymalna wartość typu integer.

Przykłady

Wszystkie pokazują typ integer: <lsl>integer pierwszyInt = 5512623; integer drugiInt = ACTIVE; integer trzeciInt = 0x61EC1A; integer czwartyInt = -160693;</lsl>

Następujące wyrażenia NIE są typu intiger, powinien być zastosowany typ float: <lsl>integer pierszyInt = 125.2; //Liczby całkowite nie mają miejsc dziesiętnych. integer drugiInt = 10000000000; //Liczby całkowite nie mogą być większe niż 2,147,483,647.</lsl>