Key/pl

From Second Life Wiki
< Key
Jump to navigation Jump to search

Key to unikalny identyfikator (klucz) w Second Life (często nazywany też UUID'em) dla prawie wszystkiego, tj. prim'ów, awatarów, tekstur itp.

Identyfikator zawiera 32 znaków które zapisane są kodzie szesnastkowym (a-f i 0-9), poszczególne części klucza rozdzielone są myślnikami

Przykładowy identyfikator: <lsl>"a822ff2b-ff02-461d-b45d-dcd10a2de0c2"</lsl> Kiedy klucz przekazywany jest jako parametr warunku, rozwiązywany jest jako wartość PRAWDA, tylko jeżeli jest prawidłowy i nie jest Kluczem pustym(NULL_KEY). Można użyć poniższej konstrukcji, żeby wykryć czy dowolny łańcuch jest prawidłowym identyfikatorem: <lsl> integer isKey(key in) {

  if(in) return 2;
  return (in == NULL_KEY);

}</lsl>


Przykład

Skrypt ten zwraca nam 3 wartości - Primu, własciciela oraz osoby która nacisnęła na obiekt. <lsl>

default {

  touch_start(integer total_number)
  {
    key kl = llGetKey();
    integer num = 0;
    llSay(0,"Klucz primu to: " + (string)llGetKey() ); 
    llSay(0,"Klucz wlaściciela to: " + (string)llGetOwnerKey(kl) );
    llSay(0,"Klucz tego kto mnie nacisnął to: " + (string)llDetectedKey(num));
    }

} </lsl>