List/pl

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search

List (lista) jest specjalnym rodzajem typu danych, który może zawierać zero lub więcej elementów o dowolnych typach danych. Listy są oznaczane nawiasami kwadratowymi, otaczającymi elementy rozdzielone przecinkami.

Przykłady list:

[0,1,2,3,4], ["Tak","Nie","Być może"], [1,14.154,"Czy to jest zabawne?",<0,0,0>]

Ilość elementów listy może być dynamicznie zwiększana w miarę potrzeb podczas wykonywania, i ograniczona jest tylko ilością pamięci dostępną dla skryptu. Obowiązuje jednak ograniczenie maksymalnie 72 elementów dla list zdefiniowanych podczas kompilacji.

Listy nie mogą być zagnieżdżane.

Należy pamiętać, że lista numerowana jest od zera, a nie od 1.

Żeby wyciągnąć pojedyncze elementy z listy używaj funkcji z rodziny llList2<type>