Project:Languages/nl

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search

Emblem-important-red.png Warning!

This article contains an outdated translation. Please refer to the English version to access the latest updated content.

If you would like to help updating the translation of this article, please join the Community Translation Project. set version=1

Translation Needed

Note that the guidelines for translations recently changed. Please consider helping with a translation of this article to reflect the current situation. When you're finished, add a version=1 to the {{multi-lang}} on top of your translated article (E.g.: {{multi-lang|version=1}}). Thank you very much for your help!

Taalrichtlijnen voor de SL wiki

Deze pagina bespreekt de richtlijnen over het gebruik van de moedertaal en de vertaling van SL wiki-inhoud (http://wiki.secondlife.com). Vertaling van de SL Viewer UI wordt besproken op een aparte pagina How to Localize Your World. Informatie over een bewoner-georganiseerde activiteit genaamd I18N Project is verkrijgbaar via Project:I18n.

Op dit moment is de inhoud van deze pagina slechts een verzameling voorstellen. Wees zo vrij commentaar te leveren via 'the associated discussion page' of deze pagina zelf te wijzigen. Men verwacht echter dat de volledige inhoud van de SL wiki in de toekomst de herziene richtlijnen op deze pagina zal volgen. Wanneer men bestaande gebruiken wijzigt dient iemand de bestaande pagina's te herschrijven zodat ze voldoen aan de nieuwe regels.

Als u dus iets over dit onderwerp te zeggen hebt, wacht er dan alstublieft niet mee!

Algemeen

Over 't algemeen volgt SL wiki de ideeën en mechanismes van MediaWiki site's language policy on Help pages, in tegenstelling tot Wikipedia zijn taalversies.

Nieuwe pagina's aanmaken

Eerste taal

Het Engels is de eerste taal van SL wiki.

Het Engels werd gekozen omdat het vandaag de dag de meest gedeelde taal is in internationale communicatie. Niet om mensen met het Engels als moedertaal voor te trekken. Gelieve dus, zelfs als u zich zeer goed in het Engels kunt uitdrukken, aan te nemen dat de lezers niet vloeiend zijn in het Engels en u te beperken tot het gebruik van simpele bewoordingen.

U mag in Engelstalige zinnen vreemde woorden of uitdrukkingen gebruiken waar u dat nodig acht. Gelieve echter het elitaristische gebruik van uitdrukkingen in het Latijn, het Grieks of het Frans te vermijden.

Paginatitels

De titel van een pagina in SL wiki dient gebaseerd te worden op de Engelstalige titel.

Hoewel MediaWiki de capaciteit heeft om niet Engelstalige titels toe te staan (zoals het gebruik van eender welke Unicode karakters), zal SL Wiki van deze mogelijkheid geen gebruik maken.

Niet Engelstalige inhoud

Als u een nieuwe pagina wil schrijven in een taal bezijds het Engels, gelieve dan te overwegen deze pagina in twee talen aan te maken; één in het Engels en een tweede in uw eigen taal, waarbij u de Engelstalige pagina als hoofdpagina aanmaakt en de niet Engelstalige pagina een vertaling. De Engelstalige pagina hoeft in dit geval geen volledige pagina te zijn. Een korte samenvatting is voldoende.

Zelfs als u niet bereid bent om de pagina in het Engels te schrijven of u daartoe de nodige vaardigheden mist, is het aangeraden een bijna lege Engelstalige pagina aan te maken waarop u iets vermeldt in de zin van "The content of this page is not available in English for the moment", en uw niet Engelstalige pagina te schrijven als een vertaling.

Op deze manier kunnen andere bewoners uw onderwerp naar het Engels vertalen zonder volledige pagina-structuren te moeten wijzigen.

Vertaling

Het vertalen van pagina's op de SL Wiki naar andere talen wordt verwelkomd.

Pagina titels

de vertaling wordt geschreven als een aparte pagina.

De titel van deze vertaling dient de titel van de overeenkomstige Engelstalige pagina te zijn, plus ee ncode voor de taal, van elkaar gescheiden door een schuine streep (/). De Nederlandstalige versie van de 'Main Page' is getiteld; 'Main Page/nl', in tegenstelling tot Hoofdpagina of Hoofdpagina/nl, waarbij nl (en dus niet 'ned') de taalcode voor het Nederlands is. Zie Taal code hieronder voor mogelijke codes.

De taalcode wordt volledig in kleine letters geschreven.

Talensjabloon

Vertaalde pagina's dienen aangeduid te worden met het {{Multi-lang}} sjabloon. Hetzelfde geldt voor Engelstalige pagina's waarvoor één of meer vertalingen beschikbaar zijn. Het {{Multi-lang}} sjabloon dient bovenaan de pagina geplaatst te worden en op dezelfde plaats gehouden te worden als in vertalingen van dezelfde pagina.

Het consequent gebruik van het {{Multi-lang}} sjabloon helpt lezers de pagina in de taal van hun voorkeur terug te vinden.

Let erop dat Template:Multi-lang ook beschikbaar is onder de andere naam Template:Languages voor historische gegroeide redenen.

Links

Als u naar een andere pagina linkt van een niet Engelstalige pagina, en de doelpagina heeft een vertaling in dezelfde taal, is het beter een link naar de vertaalde pagina te gebruiken. Deze links hebben beter een 'translated' anker.

Als u bijvoorbeeld een Franstalige pagina aan het schrijven bent, en u wilt een link naar de naar het Frans vertaalde versie van de pagina Voice opzetten, is het beter de link te schrijven als [[Voice/fr|voix]] dan als [[Voice/fr]].

Ja, dit is een ietswat ongemakkelijk neveneffect van de bovenstaande richtlijn, dat wil zeggen; de paginatitel is steeds gebaseerd op het Engels. (Graag uw mening op de discussion pagina.)

Als de doelpagina geen vertaling heeft naar dezelfde taal, link dan naar de primaire (Engelstalige) pagina.

Synchronisatie

Probeer de inhoud van de vertaalde pagina's te synchroniseren met de overeenkomstige Engelstalige pagina. U als vertaler hebt evenwel niet de plicht de wijzigingen in de originele pagina op te volgen. Elke bewoner die een verandering opmerkt wordt aangemoedigd de vertaling bij te werken.

Enkel op de vertaalde pagina informatie toevoegen is dus gevaarlijk, aangezien andere bewoners de toevoeging kan verwijderen om de inhoud te synchroniseren. Er is een duidelijke aanduiding nodig als u iets toevoegt.

Taalcodes

SL wiki gebruikt zowel ISO 639-1 (alpha-2) codes als ISO 639-3 codes voor taalherkenning.

Wanneer beiden toepasbaar zijn, heeft 639-1 alpha-2 code voorrang.

(Zie discussion page voor dit standpunt.)

Lijst van taalcodes

Met ingang van dit schrijven worden volgende taalcodes gebruikt in SL Wiki (de lijst zal van tijd tot tijd uitgebreid worden);

Code Language
de Duits
en Engels
es Spaans
fr Frans
it Italiaans
ja Japanees
nl Nederlands
pl Pools
pt Portugees
zh Chinees

Merk op dat de Engelstalige paginatitels niet van een taalcode voorzien worden. Er zal dus geen pagina zijn met de titel "Something/en". De code en voor het Engels wordt echter wel op verscheidene plaatsen gebruikt.