SL Volunteer Mentor Linguists/nl

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search

Terwijl Second Life groeit, zal de verzameling residents steeds diverser worden. Om in te kunnen spelen op bijvoorbeeld de toename van het aantal gebruikte talen, heeft Second Life Mentors een specifieke rol gedefinieerd, genaamd Linguists. Deze rol omvat alle vrijwilligers die een andere talen dan Engels beheersen.


Doelstellingen Voor Linguist Vrijwilligers

  • Het verlenen van advies over communicatie in een bepaalde taal
  • Het verlenen van ondersteuning bij vertalingen indien beschikbaar
  • Het doorgeven van vrijwilligers-kwesties indien deze in een bepaalde taal verschijnen
  • Het bouwen van bruggen binnen gemeenschappen die alle talen spreken

Hoe vind ik een Mentor Linguist

Mentor Linguisten kunnen de Language code generator gebruiken om een code te genereren die op hun eigen gebruikerspagina in de wiki kan kan worden geplakt. Deze code zal je toevoegen in SL Mentor Linguists. Voor meer informatie over dit sjabloon en het gebruik ervan is te vinden in de instructiepagina. Voor hulp met betrekking tot het maken van een gebruikerspagina op de SL wiki wordt verwezen naar Quickie Wiki Intro.

Hoewel de Second Life profielen momenteel een veld bevatten, waarin Residents kunnen aangeven welke talen ze beheersen (gesproken of anders), kan er op dit moment nog niet gezocht worden binnen deze informatie. In de tussentijd worden Vrijwilligers aangemoedigd om de talen die ze beheersen aan te geven in de categorie Languages spoken by Volunteers. Tijdens de groei van deze rol en het doel ervan horen we graag suggesties m.b.t. het ontwikkelen van methodes om samen te werken en te communiceren tussen Linguist en niet-Linguist vrijwilligers.

Mentor Linguist Rol Vereisten

Om je initieel in te schrijven als een Mentor Linguist is het nodig dat je kunt communiceren of vertalen tussen 2 of meer talen. Daarnaast wordt verwacht dat je gedreven bent om taalbarrieres te slechten tussen alle gemeenschappen in Second Life, ongeacht hun taal. Een Mentor Linguist kan een goede status binnen zijn rol handhaven door culturele input te leveren, taalkundige ondersteuning te leveren en door op een positieve manier het Second Life Mentor programma te representeren bij Residents van alle talen en culturen binnen SL.

Mentor Linguist Rol - Inschrijving en deelname

Opname in de wiki-categorie is geen vereiste om een Mentor Linguist te zijn. Omgekeerd zal het zelf opnemen in de wiki-categorie je geen Mentor Linguist maken. Alle Vrijwilligers kunnen de wiki-categorie vrij gebruiken, omdat dit handig is in situaties waar een andere Vrijwilliger hulp nodig heeft in een specifieke taal (een gebruikelijk verzoek in het Second Life Group channel). Wanneer je momenteel lid bent van de Second Life Mentor groep en de Mentor Linguist Rol op wil pakken, dan dien je je zelf in te schrijven via de link

Inschrijven

  • Herinnering: Je dient eerst lid te zijn van de officiële Mentors groep om de Linguist rol op je te kunnen nemen. Apprentices kunnen zich inschrijven nadat ze na het volgen van een oriëntatie sessie aan de Mentors groep zijn toegevoegd.

Het Vrijwillig Verlaten Van Deze Rol

Het verlaten van de Mentor Linguist rol en het opnemen van de Everybody rol kan worden bewerkstelligd door met één van de VTeam-leden te praten tijdens hun kantooruren, te vinden op: Volunteer Specialist Office Hours