While/pl

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search

Opis

While jest jedna z kilku instrukcji w LSL. Wykonuje ona pętle tak długo, dopóki nie spełni ona warunku.
Jest to rzadko stosowana instrukcja, ze względu że istnieje jej szybszy odpowiednik do while, który zużywa mniej pamięci. <lsl>while (warunek) pętla </lsl>

Przykład

1.Jest to przykład pętli gdzie A wynosi zero. Warunkiem pętli jest A mniejsze od zera, więc za każdym razem będzie zwracała wartość A, aż wyniesie ona 10. Aby A wynosiło 10 dopisujemy do skryptu a++. Za każdym zapętleniem się, będzie ona podnosić wartość A o plus jeden, aż zanim osiągnie ona wartość 10. <lsl> integer a = 0; // A wynosi 0 while(a < 10) // Jesli A jest mniejsze od 10 a++; // Dodaj do A+1 (inkrementacja) llOwnerSay((string)a) </lsl>