For/pl

From Second Life Wiki
< For
Revision as of 17:47, 24 October 2008 by Strife Onizuka (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

for( inicjalizacja; warunek; skokpętla

•  inicjalizacja Wyrażenie wykonywane raz, przed sprawdzeniem warunku.
•  warunek Jeżeli to wyrażenie rozwiązuje się jako true wykonywana jest pętla.
•  skok Wykonywane po pętli, a przed tym kiedy warunek zostanie ponownie sprawdzony.
•  pętla Może być wyrażeniem, blokiem, lub wyrażeniem pustym (null).


Każde z powyższych wyrażeń może być puste (null).

Specification

Conditional Types
Type Condition
integer True if it is not zero.
float True if it is not zero.[1]
string True if its length is not zero.
key True only if it is a valid key and not NULL_KEY.
vector True if the vector is not ZERO_VECTOR.
rotation True if the rotation is not ZERO_ROTATION.
list True if the length is not zero. Note that correct behavior is only seen with Mono-compiled scripts; LSO-compiled scripts incorrectly resolve to false if the list is non-empty: BUG-230728

Examples

Deep Notes

Search JIRA for related Issues

Footnotes

  1. ^ The OpenSim LSL compiler will not do this implicitly. You will need to use an explicit check.