Attach/pl

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search

Description

Event: attach( key id ){ ; }

Wywoływane przez założenie obiektu z skryptem lub jego zdjęcie z awatara

• key id Zwraca klucz awatara lub pusty klucz jeśli obiekt jest zdejmowany.

Examples

Poniższy przykład pokazuje jak działa ten event, oraz jak można sprawdzić czy obiekt jest zdejmowany czy zakładany.

<lsl>default {

  attach(key id)
  {
    if(id)//Sprawdz czy id nie jest pustym kluczem
    {
      llSay(PUBLIC_CHANNEL,"Jestem zalozony!");
    }
    else
    {
      llSay(PUBLIC_CHANNEL,"Jestem zdjety!");
    }
  }

}</lsl>

See Also

Deep Notes

Signature

event void attach( key id );