Buddy Shadowing/nl

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search
Out of Date

The volunteer information on this page is now out of date and will be kept for historical purposes. Please do not update information on this page.

Apprentice Mentors zijn verplicht om een voucher te verkrijgen van een Apprentice Buddy om in aanmerking te komen voor toevoeging aan de Second Life Mentors groep. De rol van de Apprentice Buddy in de Mentor Apprentices groep wordt vervuld door vrijwilligers uit de officiële Mentor groep. Zij kunnen 'Schaduw Ervaring' bieden aan Apprentices om extra ervaring op te doen, alvorens toegevoegd te worden aan de officiële Mentor groep. Zodra de Schaduw Ervaring voltooid is, zal de Apprentice Buddy een voucher naar het VTeam sturen als bevestiging van de voltooiing van de Schaduw Ervaring. De Apprentice Buddy rol is een volledig geïntegreerde rol, welke wordt aangeboden aan Mentor Buddies in de officiële Mentor groep.


Verzameling Informatie Over De Schaduw Ervaring

 • Schaduw Ervaring mag alleen worden geboden door Mentors die tevens Apprentice Buddies zijn in de Second Life Apprentices groep.
 • Apprentices dienen eerst het uur Orientatie sessie (Orientation Session) te doen voorafgaand aan het schaduwen van een Apprentice Buddy.
 • Criteria voor completering van de Schaduw Ervaring MOETEN door de Apprentice Buddy vooraf worden uitgelegd aan de Apprentice voordat de Schaduw Ervaring begint.
 • Een Schaduw Ervaring mag NIET langer dan een uur duren.
 • De voorwaarden van service (Terms of Service) en de gemeenschaps standaard (Community Standards) moeten in acht worden genomen tijdens de Schaduw Ervaring. Dit zou relatief makkelijk moeten zijn. Pas op met PG gebieden en denk om uw omgeving!
 • Als door de Apprentice aan de criteria van de Schaduw Ervaring is voldaan, dient de Apprentice Buddy zo snel mogelijk een notecard in te leveren bij de Voucher Kiosk op SLVEC. Deze notecard, ofwel beter bekend als "voucher", moet voorzien zijn van de naam van de Apprentice Buddy en die van de Apprentice. Dit is alles wat er nodig is om een voucher in te dienen. Informeer alstublieft de Apprentice wanneer u de voucher heeft ingediend.
 • Zodra de voucher is ingediend, geeft u dan alstublieft het VTeam één week de tijd om de Apprentice toe te voegen aan de officiële Mentor groep.
 • Uiteindelijk is de Apprentice Buddy verantwoordelijk voor het verstrekken van een voucher aan het VTeam waaruit duidelijk blijkt dat de Apprentice aan de criteria voor de Schaduw Ervaring heeft voldaan, zoals opgesteld door de Apprentice Buddy. Van Apprentice Buddies kan ook worden verlangd dat zij op elk gewenst moment de criteria aan het VTeam verstrekken, met als doel het monitoren van de voortgang en voor eventuele conflict oplossing. Onthoud uiteindelijk het doel van de Schaduw Ervaring: Het opdoen van praktische ervaring door de Apprentice, onder begeleiding van een ervaren Mentor, alvorens toegelaten te worden tot het programma. Geen ontgroenings rituelen!
 • Neem in het geval van een conflict of een vertraging in de verwerking contact op met een lid van het VTeam.
 • Schaduw Ervaring moet een leuke mix zijn van plezier en functionaliteit. Heb plezier en leer uw Apprentice Buddy kennen!
 • De focus moet bij voorkeur liggen op teamwork en niet op het meten van de kennis en kunde van de Apprentice. Schaduwen zou de nadruk moeten leggen op het opbouwen van teamwork en het welkom heten van de Apprentice in het programma. Schaduwen mag geen ontgroening, een uithoudingstest, een krachtmeting of een persoonlijkheids quiz zijn. Bij twijfel: KIES DAN AAN DE ZIJDE VAN DE APPRENTICE. Indien u het gevoel heeft dat er meer onderricht nodig is, overweeg dan manieren van aanmoediging tot ontwikkeling, die de vrijwilliger op zijn of haar volledige potentieel kunnen brengen.

Voor Apprentice Buddies: Criteria Voor Voltooiing Van De Schaduw Ervaring

 • Deelname aan de Schaduw Ervaring mag niet langer dan een uur duren.
 • De voorwaarden voor service (Terms of Service) en de gemeenschaps standaard (Community Standards) moeten in acht worden genomen tijdens de Schaduw Ervaring.
 • De Apprentice moet vooraf op de hoogte gebracht zijn met de criteria gesteld aan de Schaduw Ervaring.
 • Schaduw Ervaringen mogen één op één gedaan worden of in kleine groepen. 'Kleine groepen' is bewust niet gedefiniëerd met een aantal omdat Schaduw Ervaringen qua stijl kunnen verschillen. Hou echter, rekening met het feit dat het verplaatsen van meerdere Apprentices naar verschillende lokaties in Second Life effect kan hebben op de prestaties van de simulator en dit de kwaliteit van de Schaduw Ervaring kan verminderen. Onthoud: kwaliteit gaat boven kwantiteit!
 • Uiteindelijk is de Apprentice Buddy verantwoordelijk voor het afgeven van een voucher aan het VTeam. Hiermee wordt aangegeven dat de Apprentice aan de criteria voor de schaduw ervaring heeft voldaan, zoals opgesteld door de Apprentice Buddy. Van Apprentice Buddy kan ook worden verlangd dat op elk gewenst moment de criteria worden verstrekt aan het VTeam, met als doel het monitoren van de voortgang en voor eventuele conflict oplossing.
 • Een beschrijving van de Apprentice's sterke en zwakke kanten is niet verlangd bij het indienen van de voucher.
 • Indien tijdsdruk, simulator prestatie of andere externe oorzaken veroorzaken dat de criteria niet worden gehaald, overweeg dan aan de kant van de Apprentice te gaan staan bij het indienen van een voucher. Onthoud dat uitzonderlijke omstandigheden ook een groot deel van de leer-/vrijwilligers-ervaring is.
 • Indien de criteria voor het succesvol voltooien van de Schaduw Ervaring niet worden gehaald, met duidelijke rechtvaardiging, wijs dan beleefd het indienen van een voucher voor de Apprentice af en neem zo snel mogelijk kontakt op met een lid van het VTeam met uitleg van redenen. Als de criteria niet worden gehaald wegens tijdsdruk (Schaduw Ervaringen kunnen langer duren dan een uur), sta dan aan de zijde van de Apprentice. Laat desgewenst aan de Apprentice weten dat hij of zij een andere Apprentice Buddy kan schaduwen en zo alsnog een voucher kan behalen.
 • Ten slotte een andere herinnering over het doel van de Schaduw Ervaring: het opdoen van enige praktische ervaring door de Apprentice onder begeleiding van een ervaren Mentor, alvorens te worden toegelaten tot het programma. Geen ontgroenings praktijken! Heb plezier en leer uw Apprentice kennen!

Shaduw Ervaring Criteria Modellen

Onderstaand zijn enige modellen/suggesties voor de Schaduw Ervaringen en de criteria die zouden kunnen worden gehaald, alvorens een voucher voor de Apprentice wordt verschaft. Het staat U vrij om zelf iets te bedenken zolang de criteria voor het voltooien van de ervaring maar op een meetbare manier gedefinieerd zijn.

Ter herrinnering: Schaduw Ervaringen mogen niet langer dan een uur duren. U mag desgewenst de Schaduw Ervaring vervangen met materialen of conversatie die verwijzen naar relevante bronnen of tips op het gebied van sociale etiquette waarvan u denkt dat alle Mentors daarvan op de hoogte zouden moeten zijn.


"DE GROTE OMGANG"

Tijd indicatie: 60 minuten

Criteria: De Apprentice moet de Apprentice Buddy volgen bij vijf bezoeken aan Infohubs in Second Life (Calleta, Hyles, Braunworth, Miramare, Isabel). De Apprentice Buddy zal tijdens de bezoeken voorbeelden geven hoe om te gaan met vragen die voor kunnen komen. Aan het einde van de Schaduw Ervaring zou de Apprentice ten minste aan één bewoner hulp moeten bieden of moeten doorverwijzen naar de geschikte hulpbronnen. De Apprentice Buddy zal hulp bieden bij het beantwoorden van de vraag van de bewoner, gelijk aan hoe Mentors gebruik maken van de Q&A-groep als hulpbron.


"MENSENSURFEN 101"

Tijd indicatie: 30-60 minuten

Criteria: De Apprentice zal meegaan met het bezoek van een Buddy aan drie Welkom Areas/Public help areas (Ahern, Help Island Public, Waterhead). De Apprentice Buddy zal de beproevingen en problemen van deze locaties uitleggen en tips geven over bronnen of methoden om hier mee om te gaan, indien men met dergelijk omstandigheden wordt geconfronteerd. Met hulp van de Buddy moet de Apprentice tenminste één bewoner vinden die baat zou hebben bij of zaken nodig heeft via een inventory overdracht. Bijvoorbeeld gratis prim haar, een nieuwe gesture of een notecard met advies.


"SANDBOX SCHADUW"

Tijd indicatie: 30-60 minuten

Criteria: De Apprentice Buddy zal een voorbeeld geven van een standaard inventory object of object vervaardigings instrument, zoals objecten in een doos (box) of het rezzen (het in de wereld brengen) van een voertuig vanuit de inventory. Vervolgens moet de Apprentice Buddy de Apprentice begeleiden naar een bewoner aan wie hij deze informatie kan overdragen. Middels het uitleggen aan de nieuwe bewoner hoe deze dit voertuig / de sandbox regio kan vinden en hoe gebruik te maken van het gekozen object in de inventory, worden de criteria voor het schaduwen gehaald.


"DE VERTELLER"

Tijd indicatie: 30 minuten

 • Best in kleine groepen.

Criteria: De Apprentice Buddy zal een aantal populaire vragen aanleveren in een gemaakte situatie om te laten zien hoe een nieuwe bewoner te benaderen, welke erg graag wil weten wat Second Life eigenlijk is. Als de vragen worden beantwoord, zal de Apprentice Buddy aanwijzingen geven ter verbetering van de antwoorden. Als een vraag niet kan worden beantwoord, dan zal de Buddy advies geven of verwijzen naar bronnen waar het antwoord op de gestelde vraag te vinden is. De criteria worden gehaald zodra de tijd is verstreken.


Apprentice Buddy Schaduw Modellen Voor AB's Door AB's (Opmerking: Nog niet vertaald; alleen in het engels beschikbaar)

 • Volg deze link voor modellen en advies van Apprentice Buddies welke al aan het Schaduwen zijn geweest. De inhoud wordt niet gemonitored door het VTeam. Toevoegingen van Apprentice Buddies dienen met uw diskretie te worden gebruikt. Denk er aan dat alle voorbeelden moeten voldoen aan de criteria voor een officiële Schaduw sessie!

Hoe U Uw Voucher Kunt Indienen

 • Als door de Apprentice aan de criteria van de Schaduw Ervaring is voldaan, dient de Apprentice Buddy zo snel mogelijk een notecard af te leveren aan de Voucher Kiosk op SLVEC. Deze notecard, ofwel beter bekend als "voucher", moet voorzien zijn van de naam van de Apprentice Buddy en die van de Apprentice. Dit is alles wat er nodig is om een voucher in te dienen. Informeer alstublieft de Apprentice wanneer u de voucher heeft ingediend. Indien er vragen zijn van de Apprentice over het indienen, laat dan de Apprentice kontakt opnemen met een lid van het VTeam.


Hoe Lid Te Worden

 • Deze rol is alleen beschikbaar voor officiële Mentors die al in de Buddy rol zitten. Zie alstublieft

het overeenkomende artikel met details over het verkrijgen van de Buddy rol.

 • Indien U langer dan een week niets over uw verzoek heeft vernomen, neem dan contact op met George Linden.

Inschrijven! (Opmerking: Sign Up! is alleen in het engels beschikbaar.)

(Deze link kan problemen geven in de Safari web browser. Indien u hiermee problemen ervaart, overweeg dan in plaats daarvan het tijdelijk gebruik van de Firefox browser.)