Category:LSL Alpha/pl

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search

Termin "Alfa" odnosi się do przezroczystości przedmiotu (lub w tym przypadku do primu). W Second Life, właściwości alfa wyznaczane są przez funkcje skryptowe llSetAlpha, llSetLinkAlpha, llSetPrimitiveParams i llSetLinkPrimitiveParams. Te funkcje wykorzystują wartości float. Kiedy ustawione są na 0.0, to przedmiot/prim jest gruntownie niewidoczny. Kiedy ustawione są na 1.0, to przedmiot jest nieprzezroczysty. Czasami, Mieszkańcy odnoszą się do przezroczystości faktury powierzchni jako alpha texture. To jest faktura powierzchni z mapą alfa, nie jest zorientowana dla właściwości prima. Natomiast sprawdź llSetTexture i TEXTURE_TRANSPARENT.

Tryb budowania

W Trybie budowania, alfa jest przedstawiona przez procent, zakres od 0% do 90%. (Uwaga: Górną granicą jest 90% dla widzów wydanych przez Linden Labs).

Przykłady

Poniżej są przykłady w jaki sposób można wykorzystać alfa w przedmiotach.

Funkcja LSL Przykład & Opis
llSetAlpha <lsl>llSetAlpha(1.0, ALL_SIDES);</lsl> Spowoduje ustawienie przedmiotu na nieprzezroczysty lub 0%.
llSetLinkAlpha <lsl>llSetLinkAlpha(LINK_SET, 0.0, ALL_SIDES);</lsl>

Spowoduje ustawienie przedmiotu na przezroczysty lub 100%. (Uwaga: Widzowie wydani przez Linden Labs nie są w stanie do ustawienia alfy przedmiotu na gruntowną przezroczystość bez skryptu; granica górna ustawiona jest na 90%)

llSetPrimitiveParams <lsl>llSetPrimitiveParams([PRIM_COLOR, ALL_SIDES, llGetColor(ALL_SIDES), 0.5]);

// Użycie llGetColor może nie dać pożądanego skutku (zwraca średni kolor).</lsl> Spowoduje ustawienie alfy przedmiotu na półprzezroczysty lub 50%.

llSetLinkPrimitiveParams <lsl>llSetLinkPrimitiveParams(LINK_SET, [PRIM_COLOR, ALL_SIDES, llGetColor(ALL_SIDES), 0.5]);

// Użycie llGetColor może nie dać pożądanego skutku (zwraca średni kolor).</lsl> Spowoduje ustawienie przedmiotu na półprzezroczysty lub 50%.

This category currently contains no pages or media.