Category:LSL Collision/pl

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search

Opis

Kolizja jest porostu zdarzeniem, gdzie dwa lub więcej obiektów się zderza ze sobą. LSL ma kilkanaście komend pozwalających kontrolować stany kolizyjne.

Komendy

Collision - Zdarzenie które wywołanie jest gdy obiekt jest w kolizji z danym obiektem.

LlCollisionFilter - Filtr kolizji.

LlCollisionSound - Odtworzenie dźwięku podczas kolizji.

LlCollisionSprite - Zmienia teksturę particle w czasie kolizji.

collision_start - Wywołuje zdarzenie, wtedy gdy obiekt koliduje z obiektem.

collision_end - Wywołuje zdarzenie, wtedy gdy obiekt nie koliduje z obiektem.

Land_collision - Wykrywa kolizje z terenem.

Land_collision_end - Wywołuje zdarzenie, wtedy gdy obiekt przestaje kolidować z ternem.

Land_collision_start - Wywołuje zdarzenie, wtedy gdy obiekt koliduje z terenem.

LlPassCollisions - Kontroluje czy kolizje mają przechodzić przez główny prim tzw. rodzic (root/parent) obiektu czy zlinkowany prim tzw. dziecko (children). Może mięć wartości TRUE oraz FALSE.

LlVolumeDetect - Może mieć dwie wartości - TRUE oraz FALSE, gdy TRUE - przez obiekt mogą przenikać avatary i obiekty.

This category currently contains no pages or media.