Orientations Offered By Mentor Coaches/nl

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search
Out of Date

The volunteer information on this page is now out of date and will be kept for historical purposes. Please do not update information on this page.

translation in progress; aan vertaling wordt gewerkt - Lisa Lowe 7/16/2008

Orientatie aangeboden door Mentor Coaches

Apprentice Mentors zijn verplicht één orientation sessie bij te wonen om toegelaten te worden tot de Second Life Mentor groep. Mentor Coaches zijn vrijwilligers in de Apprentice Mentor groep die in de gelegenheid zijn om deze sessies te geven en nieuwe mentoren te helpen bekend te raken met de beschikbare bronnen en richtlijnen. Dit is een geheel vrijwillige rol voor Coaches.


Richtlijnen Voor Planning

 • Host (organisator/presentator) moet deel uit maken van de Mentor Coach role.
 • Orientatie plannen moeten informatie bevatten uit de onderwerpen uit de controlelijst (zie onderaan deze wiki pagina). Het doornemen van de relevante notecards is één manier om alle vereiste onderwerpen te behandelen.
 • Het gebruik van de aanwezige orientation class handouts/notecards is aanbevolen voor alle vereiste onderwerpen, echter voel U vrij om creatief te zijn en gebruik elk willekeurig presentatiescherm of ander hulpmiddel wat U te bieden heeft. Denk er aan dat alle materialen PG moeten zijn en niets voorzien mag zijn van promoties of advertenties.
 • Een registratie link is aanwezig waar U uw Second Life naam op kunt geven, samen met de verzekering dat aan de vereisten in de controlelijst is voldaan om in aanmerking te komen voor certificatie als presentator. Voel U vrij zich op te geven indien U aan alle vereisten voldoet om ons in kennis te stellen van uw voornemens. Indien toekomstige plannen veranderen om verbeteringen door te voeren, hoeft U zich niet opnieuw te registreren, maar dient U wel te voldoen aan controlelijst vereisten. VTeam leden mogen er niet altijd aan toe komen alle plannen door te nemen, maar we kunnen proberen terugkoppeling te geven op creatieve ideeën indien gewenst!
 • Registratie voor orientatie presentaties certificatie geeft U de mogelijkheid om in de Apprentices groep te komen met een speciale Coaches rol, welke - indien nodig - gebruikt kan worden om Apprentices op te roepen.

Hoe Uw Sessie In Te Plannen

 • Indien gereed, dienen Mentor Coaches een email te sturen naar lexie@lindenlab.com, één week van te voren en voorzien van de volgende informatie: Datum, tijd en de naam van de Mentor Buddy indien deze voornemens is als gastspreker op te treden tijdens de orientatie. Indien het noodzakelijk is wijzigingen aan te brengen in de datum of tijd als alles al bevestigd is, mailt U dit dan alstublieft ook.
  • Plaats [Coach Orientation Schedule Request] in het onderwerp van de email.
  • Berichtgeving vooraf is nodig zodat we hier rekening mee kunnen houden aangaande het aanmeldingsproces.
  • Alle orientaties dienen plaats te vinden in het SLVEC klaslokaal.
  • Controleert U alstublieft de orientation plannings pagina om er zeker van te zijn dat uw sessie ingepland is. Indien er conflicten zijn met uw gekozen datum en tijd zullen wij hierover contact met U opnemen.
  • Coaches mogen slechts één orientatie per dag geven met een totaal van 2 per week en behoren deze slechts een week van te voren in te plannen.

Presentatie Richtlijnen En Technieken

 • Sessie zouden 30-60 minuten mogen duren. Mentor Coaches dienen een vervangende Coach zien te vinden voor hun sessie indien het onmogelijk is aanwezig te zijn. Tevens dienen zij dan het VTeam hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Onthoud dat aanwezigen mogelijk hun dagelijkse plannen hebben aangepast om aanwezig te kunnen zijn. Coaches moeten dan ook hun uiterste best doen de sessies niet te missen of te laat te komen.
 • Mentor Coaches mogen de sessies alleen doen, maar met meer is ook een goed idee!
 • Een presentatie geven met gebruik van Voice (spraak) moet vooraf goedgekeurd worden door een VTeam lid. Orientatie sessie behoeven niet alleen in het engels gegeven te worden.
 • Het is aanvaardbaar om te verzoeken vragen te bewaren totdat U er om vraagt. Beperk U tot alleen orientatie vragen en onderwerpen. Vragen waarbij assistentie nodig is kunnen door U of door diegene die de vraag stelde doorgespeeld worden aan een VTeam Linden.

Hoe Uw Presentielijst In Te Dienen

 • Houdt alstublieft een presentielijst bij tijdens uw sessie. U mag dat handmatig doen of middels een bezoekers teller. Deze presentielijst met [Attendance List] in de onderwerpregel dient zo snel mogelijk en in het onderstaande formaat per email te worden gezonden aan LindenVTeam@gmail.com
  • Coach Name (naam van de Coach)
  • Mentor Buddy Name (optional) (Naam van de Buddy (optioneel))
  • Date of Session (Datum van de sessie)
  • Time of Session (Tijd van de sessie)
  • List of Attendee's Names (Presentielijst)
  • Attendance Total (Totaal aantal aanwezigen)
 • Indien iemand niet geteld is of als er onenigheid onstaat over de aanwezigheid, laat diegene dan weten dat U dit zult navragen bij Mia Linden en zij zal het vanaf dat moment onderzoeken. Dit is niet uw probleem om op te lossen.
 • Laat aan de aanwezigen weten dat toevoeging aan de Second Life Mentors groep binnen ongeveer 48 uur zal plaatsvinden. Bij orientaties gegeven in het weekend kan het wat langer duren. (Opmerking: De opmerking in het engels klopt niet helemaal meer. Inmiddels is dit dus pas na de Shaduw Ervaring).

Voorbeeld Orientatie Richtlijn

Coaches: Een voorbeeld sessie die aan de vereisten van de checklist voldoen kan hier worden gevonden.

Onthoud dat het VTeam verlangd dat u aan de vereiste checklist voldoet, maar zal niet elk schema gaan controleren. Indien U als host bent geregistreerd kunt U naar eigen believen wijzigingen doorvoeren, maar wees er zeker van de basis checklist informatie in tact te laten.

Presentatie Materialen

Sommige presentatie materialen zoals het scherm en informatie notecards zijn aanwezig. U mag echter ook uw eigen materialen gebruiken. Voor informatie over de materialen aangeboden in het SLVEC orientatie klaslokaal volgt U de onderstaande link. U mag desgewenst uw eigen media texture of prim gebruiken om het bekijken van de Tao of Volunteers te vergemakkelijken.

Mentor Orientatie - Orientatie Materialen

Orientatie Controlelijst

Indien U kiest voor uw eigen orientatie plan, gebruik dan de checklist om er van verzekerd te zijn het navolgende te hebben opgenomen in uw plan. U mag de deze onderwerpen behandelen op een manier die bij U past en overeenkomt met uw ideeën:

 • Tao of Volunteers (Tao van Vrijwilligers; video of tekst)
 • Volunteer Mission/Purpose (Missie en doel vrijwilligerswerk. Een uitleg over de open manier waarop zaken worden gedaan en de beschikbare keuzes van vrijwilligerswerk.)
 • Hot Spots for Volunteering (Belangrijke plekken voor vrijwilligerswerk; Welcome Areas, Help/Orientation Islands, Infohubs, etc.)
 • When To/When Not To Volunteer (Wanneer en waneer niet als vrijwilliger bezig te zijn; Aktiveer alleen de titel als U zich goed voelt!)
 • Volunteer Resources (Bronnen voor Vrijwilligers)
 • Mentor Buddies explanation (Toelichting door en over Mentor Buddy's)
 • Communication Guidelines, Etiquette (Communicatie richtlijnen, etiquette; ook de consequenties)
 • SL Volunteer Island (SL vrijwilligers eilanden)
 • Incentives / Parties (Beloningen / Feestjes)

Het gebruik van een klas sjabloon wordt aangemoedigd voor alle Coaches. Kopieëren en plakken tijdens uw sessie is acceptabel, maar ook ad lib. U bent vrij deze informatie in een formaat te brengen welk leuk en functioneel is voor uzelf! Wees desgewenst creatief en experimenteer gerust!

(Opmerking Lisa Lowe 16-7-2008: Ik heb geen idee wat 'ad lib' is en kon dat dus ook niet vertalen. Vermoedelijk een tool.)

Hoe U Op Te Geven

Klik op onderstaande link om een presentator (Host) te worden:

Orientation Host Sign Up (Alleen in het engels beschikbaar)