State entry/pl

From Second Life Wiki
Jump to navigation Jump to search

Event: state_entry( ){ ; }

Wywołane przy przełączeniu stanu lub włączeniu stanu


Specyfikacja

Wywoływane przez

  1. Zapisanie skryptu lub dodanie go do obiektu
  2. Zmienienie stanu
  3. Skopiowanie obiektu z skryptem

Nie Wywoływane przez

  1. Kiedy obiekt jest rezowany z już zapisanym skryptem

Przykłady

<lsl>default {

   state_entry()
   {
       llSay(0, "Hello, Avatar!");
   }

}</lsl>

Zobacz również

Zdarzenia

•  on_rez/pl Wywołane rezowaniem obiektu
•  state_exit/pl Wywołane gdy opuści się dany stan

Funkcje

•  llResetScript/pl Resetuje skrypt
•  llResetOtherScript/pl Resetuje inny skrypt w inwentarzu
•  llGetStartParameter/pl Zwraca on_rez parameter (lub llRemoteLoadScriptPin/pl)